Meteen naar de inhoud

Energiegemeenschappen

Steeds meer burgers, bedrijven en overheden verenigen zich in lokale energiegemeenschappen

Leg met de software van civitas energie de basis voor het energiesysteem van morgen

Lokaal opgewekte energie

Energie besparen door samen te investeren, onderling te verhandelen en zo samen meer groene energie te gebruiken. Civitas Energie wil je actief laten deelnemen aan het energiesysteem van morgen.

Onze unieke gemeenschap software legt samen met jouw de basis om alle slimme energieplannen uit te bouwen tot een goed draaiende energiegemeenschap 

De basis voor het energiesysteem van morgen

Wanneer we slimme gebouwen en hun assets zoals zonnepanelen en batterijen niet als aparte entiteiten zien, maar ze via het centrale systeem van Civitas actief inschakelen in een lokaal netwerk, dan staan we op de drempel van echte verandering. Dan brengen we vraag en aanbod veel dichter bij elkaar, en leggen we de basis voor een nieuwe, meer gebalanceerde manier van omgaan met energie. We creëren een virtuele energiecentrale (Virtual Power Plantwaarin gebouwen slimme energiehubs worden en waarin bewoners/gebruikers zelf eigenaar worden van hun opgewekte groene energie. Door slimme apparatuur en gedragssturing regelen ze zelf of ze energie gebruiken, opslaan, kopen of verkopen. Zo worden ze slimme prosumenten: zelfvoorzienend, energieneutraal en CO2-neutraal.

Betere energieprijzen

In een lokale energiegemeenschap kunnen deelnemers onderling elektriciteit kopen en verkopen. Door de tussenpersoon, de energieleverancier, weg te knippen, krijg je binnen de gemeenschap een beter prijsevenwicht. Wie overtollige energie van bijvoorbeeld zonnepanelen verkoopt, krijgt meer dan de huidige terugleververgoeding. Omgekeerd geldt hetzelfde: wie rechtstreeks van de gemeenschap koopt, betaalt minder dan bij de grote energiespelers. Win-win!

Samenwerken

In een lokale energiegemeenschap is energie geen individueel gegeven, maar een collectief iets. Omdat je ingeschakeld wordt in een netwerk, heeft jouw gedrag namelijk een invloed op alle anderen. Om een energiegemeenschap goed te laten werken, is het dus van kapitaal belang dat alle deelnemers aan hetzelfde zeel trekken en duurzaam met energie leren omgaan.

Meer groene energie

Hoewel de economische waarde van een energiegemeenschap heel snel duidelijk wordt, is het in veel gevallen niet de voornaamste drijfveer. Dat is nog steeds de ecologische meerwaarde. Terwijl het traditionele energiesysteem, dat van oudsher steunt op fossiele brandstoffen, er niet in slaagt om een goede balans te vinden tussen vraag en aanbod, gaat een energiegemeenschap veel efficiënter en slimmer met energieverbruik om en ligt de nadruk veel meer op zelf geproduceerde groene energie. Een zegen voor het milieu, want op die manier wordt de CO2-uitstoot drastisch teruggedrongen en weet je als gebruiker dat je een betekenisvolle bijdrage levert aan een betere wereld.

Wilt u ook uw eigen energiegemeenschap starten?

Neem contact op en ontdek hoe we dit voor u kunnen realiseren.

about us
circle1

Let's have a chat

Ontdek hoe wij u kunnen helpen